W dniach 24.02.2018 i 03.03.2018 r. przeprowadzono kolejne czyny społeczne – pielęgnacyjne grobli zalewu, w których licznie uczestniczyli człnkowie klubu.

Bardziej szczegółowa relacja na stronie Koła 55 Janowiak.