W dniach 18-22.04.2018 r. członkowie klubu uczestniczyli w zawodach organizowanych przez klub karpiowy East Carp. Z wojny przewieźliśmy puchar za największą rybę zawodów, którą wyholował Jarek Wysocki z wielką pomocą swojego kolegi Janusza Króla.