LISTA STARTOWA Ogólnopolskich Zawodów Karpiowych pod nazwą: „II Ogólnopolskie zawody karpiowe o Puchar STARBAITS 2019” w dniach 22-26 maja 2019 r.zawody rozgrywane na zbiorniku wodnym Zalew Janów Lubelski.

Zasady uczestnictwa

  1. Organizator  WKS CARP CLUB JANÓW LUBELSKI.
  2. Organizator ma prawo dokonać zmiany terminu, programu organizacji przed lub w trakcie trwania zawodów z przyczyn od niego niezależnych. O zmianie terminu zawodów uczestnicy zostaną poinformowani najpóźniej 30 dni przed zawodami.
  3. Biorący udział w zawodach wędkarskich – „II Ogólnopolskie zawody karpiowe o Puchar STARBAITS 2019” , są zobowiązani do przestrzegania regulaminu, programu organizacji zawodów pod rygorem wykluczenia z zawodów.
  4. Zawody odbywają się w klasyfikacji drużynowej, w zawodach biorą udział dwuosobowe drużyny tworzące team. Każda drużyna może mieć jednego asystenta (trenera, opiekuna).
  5. Zgłoszenia drużyn w formie pisemnej lub elektronicznej będą przyjmowane do dnia 15 kwietnia 2019 roku. Zgłoszeń prosimy dokonywać elektronicznie na adres mailowy wks@carplja.pl  podając dane: imiona i nazwiska startujących, nazwę temu (klubu).
  6. O rezygnacji ze startu w zawodach uczestnik / drużyna / musi poinformować organizatorów pisemnie, najpóźniej na 30 dni przed terminem zawodów. Po tym terminie organizator ze względu na poniesione koszty organizacyjne zwróci 50% składki organizacyjnej stanowiącej całościowy udział w kosztach organizacji zawodów.
  7. Składka członkowska (organizacyjna) stanowiąca udział w kosztach organizacji zawodów wynosi: 500,00 złotych od drużyny (słownie: pięćset złotych)
  8. Składkę członkowską (organizacyjną) stanowiącą udział w kosztach organizacji zawodów należy wpłacić na rachunek bankowy PBS  21 9410 0000 2001 1017 9618 0001 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia 2019 roku. Brak wpłaty będzie jednoznaczny z wykluczeniem drużyny ze startu.
1Jarosław Wysocki, Janusz KrólWKS Carp Club Janów Lubelski
2Rafał Borowiec, Andrzej MyszkaGorzycki Klub Karpiowy
3Robert Wojteczek,Gorzycki Klub Karpiowy
4Zbigniew Tomaszewski, Bartek WylaźSwinger Carp Team
5Monika Opalińska, Radosław OpalińskiSwinger Carp Team
6Krzysztof Małek, Marcin PawlosSamara Carp Team
7Grzegorz Gargol, Jacek PękalaSwinger Carp Team
8Jerzy Radomski, Grzegorz DzadzWKS Carp Club Janów Lubelski
9Grzegorz Pacek, Michał Kwiatkowski 
10Przemysław Famuła, Józef StanuchTeam Ciężkowice
11Piotr Pikula, Dariusz BabiczWKS Carp Club Janów Lubelski
12Grzegorz Pakuła, Aleksander PakułaKK Leniwiec
13Grzegorz Krysiak, Jarosław KarabanKK Leniwiec