Okręgowy Kapitanat Sportowy informuje, że w dniach 11 – 13 czerwca 2021 r. na Zalewie  w Janowie Lubelskim  rozegrane zostaną zawody karpiowe o Mistrzostwo Okręgu.

Zawody rozegrane zostaną w klasyfikacji teamowej (dwóch zawodników + zawodnik rezerwowy (nieobowiązkowy) w kategorii seniorów.

Prawo startu w Mistrzostwach Okręgu w wędkarstwie karpiowym mają aktualni Teamowi Mistrzowie Kół/Klubów, członkowie Okręgu PZW w Tarnobrzegu (do karty zgłoszenia obowiązkowy załącznik – protokół z Karpiowych Mistrzostw Koła/Klubu).   KARTA ZGŁOSZENIA
W zależności od pojemności łowiska możliwy będzie start Teamów, które zajęły miejsca kolejne w klasyfikacji Mistrzostw Kół/Klubów.
Zbiórka zawodników w dniu 11 czerwca br. do godziny 7:30 na przystani.

Zawody rozgrywane będą zgodnie z obowiązującymi „Zasadami Organizacji Sportu Wędkarskiego”

Składka stanowiąca udział w kosztach organizacji zawodów wynosi 300,00 zł od teamu i 70,00 zł od zawodnika rezerwowego.

Ww. składkę należy wpłacać na konto Okręgu w Banku Spółdzielczym w Tarnobrzegu Nr 62 9434 0002 2001 1000 4415 0001 z dopiskiem „MO KARPIOWE” lub w Biurze Zarządu Okręgu. Zgłoszenia przyjmuje Ewa Dąbek – Biuro Z.O. PZW w Tarnobrzegu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 czerwca do godz. 12.00 na adres email: sport.pzwtbg@gmail.com lub telefonicznie pod nr 532 500 561 w godz: Poniedziałek 10:30 – 18:30 Wtorek – Piątek 7:00 – 15:00.

Ze względu na obowiązujące ograniczenia dotyczące pandemii COVID-19 na zawodach obowiązuje losowanie stanowisk wędkarskich przez Organizatora. 

Do punktacji zaliczane będą ryby: karpie i amury o wadze powyżej 3 kg. 

Zawodnicy startujący w zawodach zobowiązani są posiadać dokumenty wędkarskie tzn. (zezwolenie uprawnionego do rybactwa, karta wędkarska, legitymacja członkowska PZW).

Wszyscy uczestnicy zawodów są zobowiązani do przestrzegania procedur reżimu sanitarnego w związku z panującą pandemią. Szczegółowe zasady znajdują się w załączniku do komunikatu.

Zawodnicy zgłoszeni do startu w Mistrzostwach Okręgu, a nie przestrzegający powyższych ustaleń zostaną wykluczeni ze startu w Mistrzostwach Okręgu bez prawa zwrotu wniesionej składki.

Uwaga:

Okręg nie ponosi odpowiedzialności za straty i zdarzenia losowe wynikłe w trakcie trwania zawodów.

Zawodnicy startujący w zawodach ubezpieczają się na czas trwania zawodów we własnym zakresie.

Sędzia Główny – Jan Prychocen

Organizator

Okręgowy Kapitanat Sportowy