Sprint24III Janowskie Dni Karpiowe 2021” w dniach 8-12 września 2021  r. otwarte ogólnopolskie zawody karpiowe na zbiorniku wodnym Zalew Janów Lubelski.

 Zasady uczestnictwa

 1. Organizator  WKS CARP CLUB JANÓW LUBELSKI.
 2. Organizator ma prawo dokonać zmiany terminu, programu organizacji przed lub w trakcie trwania zawodów z przyczyn od niego niezależnych. O zmianie terminu zawodów uczestnicy zostaną poinformowani najpóźniej 30 dni przed zawodami.
 3. Biorący udział w zawodach wędkarskich –  „XIII Janowskie Dni Karpiowe 2021”, są zobowiązani do przestrzegania regulaminu, programu organizacji zawodów pod rygorem wykluczenia z zawodów.
 4. Zawody odbywają się w klasyfikacji drużynowej, w zawodach biorą udział dwuosobowe drużyny tworzące team. Każda drużyna może mieć jednego asystenta (trenera, opiekuna).
 5. Zgłoszenia drużyn w formie pisemnej lub elektronicznej będą przyjmowane do dnia 30 lipca 2021 roku. Zgłoszeń prosimy dokonywać elektronicznie na adres mailowy wks@carplja.plpodając dane: imiona i nazwiska startujących, nazwę temu (klubu).
 6. O rezygnacji ze startu w zawodach uczestnik / drużyna / musi poinformować organizatorów pisemnie, najpóźniej na 30 dni przed terminem zawodów. Po tym terminie organizator ze względu na poniesione koszty organizacyjne zwróci 50% składki organizacyjnej stanowiącej całościowy udział w kosztach organizacji zawodów.
 7. Składka członkowska (organizacyjna) stanowiąca udział w kosztach organizacji zawodów wynosi: 700,00 złotych od drużyny (słownie: siedemset złotych)
 8. Składkę członkowską (organizacyjną) stanowiącą udział w kosztach organizacji zawodów należy wpłacić na rachunek bankowy PBS  21 9410 0000 2001 1017 9618 0001 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 sierpnia 2021 roku. Brak wpłaty będzie jednoznaczny z wykluczeniem drużyny ze startu.

 Informacje organizacyjne:

 1. Nagradzane miejsca – od pierwszego do trzeciego włącznie, największa ryba zawodów.
 2. Podczas zawodów zapewniamy  jeden ciepły posiłek dziennie na łowisku.
 3. Szczegółowy program oraz regulamin zawodów zostanie przekazany drużynom startującym.

 Wszyscy uczestnicy zawodów są zobowiązani do przestrzegania procedur reżimu sanitarnego w związku z panującą pandemią. Organizator zastrzega możliwość odwołania zawodów z przyczyn ograniczeń czy też innych nieprzewidzianych obostrzeń związanych z pandemią COVID.

Telefony kontaktowe organizatorów: Jerzy Radomski  tel.  509 635 468, Grzegorz Dzadz   tel. 696 940 112. 

1

Mirosław Michałek, Leszek Abramek

Team Pawulon 

2

Marek Flis, Paweł Radomski

 

3

Witold Jocek, Artur Janczarek

BESTFEED

 

4

Arkadiusz Kierepka, Krzysztof Lipski

 

 

5

Zbigniew Tomaszewski, Bartek Wylaź

Swinger Carp Team

 

6

Przemysław Famuła, Józef Stanuch

Team Ciążkowice

 

7

Maciej Jakubiec, Wojciech Karasiewicz

Sprint24

 

8

Dawid Jakubiec, Łukasz Krzak

WKS Carp Club Janów Lubelski

 

9

Dawid Szpyra, Marek Butryn

WKS Carp Club Janów Lubelski

 

10

Andrzej Dąbrowski, Marek Kukiełka

GOLD KARP TEAM

 

11

Grzegorz Kwaśnik, Dariusz Piszczek

 

12

Jarosław Karaban, Grzegorz Krysiak

KK Leniwiec

 

13

Jakub Wlaź, Przemysław Popek

 

14

Piotr Pikula, Jerzy Radomski

WKS Carp Club Janów Lubelski

 

 

 

 

 

 Na liście rezerwowej zostały wpisane zgłoszenia drużyn (ograniczenia linii brzegowej łowiska), które zostaną wpisane na listę startową w przypadku rezygnacji drużyn z listy głównej.